Харилцагчийн үйлчилгээ гэж юу вэ?

“Харилцагчийн үйлчилгээ” гэдэг нь байгууллага болон түүний харилцагч хоорондын харилцааг дэмжих, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, мөн харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагаа юм.

Энэ нь харилцагчдын төлөөлөгчидтэй утас, имэйл, чат, сошиал медиа гэх мэт олон төрлийн сувгуудаар холбогдох, тэдгээрийн асуудлуудыг шийдвэрлэх, мэдээлэл өгөх, бүтээгдэхүүний заавар үзүүлэх зэрэг олон төрлийн үйл ажиллагааг хамарч болно.

Man With Headphones Facing Computer Monitor

Харилцагчийн үйлчилгээний гол зорилго нь харилцагчдын сэтгэл ханамжийг сайжруулж, урт хугацааны хамтын ажиллагааг бий болгох явдал юм. Харилцагчийн үйлчилгээний чанар, түргэн шуурхай байдлыг дээшлүүлэх замаар харилцагчийн итгэлийг олж авч, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ач чухал холбогдолтой.

Сошиал медиа маркетинг цогц үйлчилгээ

“Хамгийн үнэ цэнэтэй бөгөөд тогтмол хэрэглэгчийн урсгалыг бүтээх” нь бидний гол зорилго

Харилцагчийн үйлчилгээг сайжруулахын тулд дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй:

 1. Харилцагчийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлох: Харилцагчийн сэтгэл ханамжийг сайн ойлгохын тулд судалгаа хийх, харилцагчдын сэтгэгдэлд цаг тухай бүрт нь хариу үзүүлэх хэрэгтэй. Харилцагчийнхаа хүсэлт, шаардлагыг нарийн мэдэх нь хариу үйлдэл хурдтай үзүүлэх боломжийг олгоно.
 2. Харилцааны чадвараа сайжруулах: Харилцагчтай холбогдох бүхий л хүмүүст зориулсан харилцах ур чадварын сургалт зохион байгуулах. Энэ нь асуудлыг шийдвэрлэх, мэдээлэл өгөх, харилцагчийн санал хүсэлтийг нарийвчлан сонсох чадварыг сайжруулахад тусална.
 3. Технологийн шийдэл ашиглах: Дижитал шийдлүүдийг ашиглан харилцагчидтай харилцах процессийг хялбаршуулах. Үүнд CRM (Customer Relationship Management) систем, чатботууд, өөрийн хөгжүүлсэн аппликейшнүүд зэрэг орно.
 4. Хурдтай хариу өгөх: Харилцагчийн хандсан асуудал, санал хүсэлтэд хурдан шуурхай хариулах нь сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх гол хүчин зүйл болдог.
 5. Үйлчилгээний стандарт бий болгох: Үйл ажиллагааны чанарыг дээшлүүлэхийн тулд үйлчилгээний стандарт, журам боловсруулах хэрэгтэй. Эдгээр нь байгууллагын бүх хэсэгт мөрдөгдөх ёстой.
 6. Харилцагчийн төлөөлөгчдийг сонгох: Харилцагчтай холбоо тогтоох ажилтнууд нь мэргэжлийн, харилцааны чадвар сайтай байх шаардлагатай. Тэдгээрийн сонгон шалгаруулалт, сургалтанд онцгой анхаарах хэрэгтэй.

Технологийн шийдэл ашиглаж Харилцааны Үйлчилгээг сайжруулах боломжтой

Технологийн шийдлийг ашиглах нь харилцагчийн үйлчилгээг дэмжих, хөгжүүлэх чиглэлд маш чухал байр суурийг эзэлж байна. Ялангуяа өдрөөс өдөрт гэрлийн хурдаар хөгжиж буй энэ цаг үед технологи танд маш том боломжийг олгох болно. Үүнд бид CRM системийг онцолж байна.

CRM гэж юу вэ?

CRM (Customer Relationship Management)

CRM (Customer Relationship Management) систем нь бизнесийн харилцагчдын мэдээллийг удирдахад зориулагдсан програм хангамж юм. Энэ систем нь харилцагчдын мэдээллийг нэгтгэж, хадгалах, шинжлэх ухаан, маркетинг, борлуулалт, үйлчилгээний стратегиудыг удирдахад ашигладаг. CRM системийн гол зорилго нь харилцагчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлж, харилцааг сайжруулж, үр ашигтай болгох юм.

CRM системийн гол ажлууд:

 1. Мэдээллийн төвлөрүүлэлт:
  • Харилцагчдын бүх холбоо барих мэдээлэл, харилцааны түүх, гүйлгээний мэдээлэл, зэрэг нь CRM системд бүртгэгддэг. Ингэж харилцагчтай холбоотой бүхий л мэдээллийг нэг дор цуглуулж хүн нэг бүрээр дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий архив үүсгэдэг.
 2. Харилцааны удирдлага:
  • Харилцагчтай хийсэн бүх харилцааг бүртгэлж, тэдгээрийг төлөвлөж, анализ хийхэд ашигладаг. Борлуулалт, үйлчилгээний багуудад харилцагчидтай холбоо тогтоох илүү тохиромжтой цагийг тодорхойлоход тусалдаг.
 3. Сегментлэлт ба зорилтот маркетинг:
  • Харилцагчийн мэдээллийг ашиглан зорилтот сегментүүдийг тодорхойлж, хувьчилсан маркетингийн кампанит ажлуудыг хэрэгжүүлдэг.
 4. Тайлангийн ба шинжилгээний хэрэгсэл:
  • CRM системд борлуулалт, маркетингийн тайланг боловсруулагддаг. Тайлан нь бизнесийн шийдвэр гаргахад чухал нөлөө болдог.
 5. Үйлчилгээний удирдлага:
  • Харилцагчийн тусламжийн хүсэлт, асуудлын бүртгэл, шийдвэрлэлт зэрэг үйл ажиллагааг CRM системээр зохион байгуулж, хянах боломжтой.

CRM системийн ач холбогдол:

 • Үр ашигтай харилцаа: Харилцагчийн мэдээллийг төвлөрүүлж, борлуулалт, маркетинг болон үйлчилгээний үйл ажиллагааг үр ашигтай болгодог.
 • Давтамжийн бууруулах: Харилцагчийн мэдээллийг төвлөрүүлснээр адилхан мэдээллийг хэд хэдэн удаа оруулах шаардлагагүй болгодог.
 • Харилцагчийн туршлагыг сайжруулах: Харилцагчийн мэдээллийг зөв ашиглан үйлчилгээг илүү хувийн зохицуулалттай, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.

CRM системүүд нь Microsoft Dynamics 365, Salesforce, SAP CRM, Oracle CRM, HubSpot зэрэг олон төрлийн програм хангамжууд байдаг бөгөөд тэдгээр нь өөр өөр бизнесийн шаардлага, хэмжээнд тохиромжтой шийдлүүдийг санал болгодог.

Харин бид webhiine.com багийн хамт олон Монгол хэл дээр Монгол хүнд зориулан дэлхийн технологийг таны бизнестэй холбож чадах мэргэжлийн багаар хөгжүүлсэн CRM системээ санал болгож байна.

Нэмэлт Маркетинг үйлчилгээнүүд:

Санал болгох нийтлэл:

борлуулалт нэмэгдүүлэх 6 үзүүлэлт

Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга, чухал 6 үзүүлэлт буюу (KPI)

Posted on
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга Борлуулалтаа өсгөхөд тань туслах олон арга байдаг бөгөөд эдгээр нь таны бизнесийн салбар, хэрэглэгчдийн хэрэгцээтэй холбоотой. Доорхи зарим нийтлэг аргуудыг танилцуулая: Маркетинг суваг өсгөх жишээ: Харин борлуулалт…
брэндийн ялгарал

Брэндийн ялгарал яагаад чухал вэ? 7 жишээ

Posted on
Брэндийн ялгарал яагаад чухал вэ? ISP USP гэдэг нь Unique Selling Proposition буюу Брэндийн ялгарал нь гэсэн утгатай. Брэнд, бүтээгдэхүүнээ өрсөлдөгчдөөсөө амжилттай ялгах, маркетингийн зорилгоо тодорхойлоход тань туслах үр дүнтэй…
swot анализ

SWOT шинжилгээ гэж юу вэ?

Posted on
SWOT шинжилгээ гэж юу вэ? SWOT шинжилгээ нь бизнесийн амжилтад нөлөөлөх дотоод болон гадаад хүчин зүйлсийг үнэлдэг стратеги төлөвлөлтийн хэрэгсэл юм. Бизнест тулгарч болох Давуу тал, Сул тал, Боломж, аюул…
CRM гэж юу вэ?

CRM систем гэж юу вэ? Харилцагчийн удирдлагын Систем CRM үйлчилгээ

Posted on
CRM систем гэж юу вэ? CRM гэж юу вэ? Хэрэглэгчийн удирдлагын систем гэсэн үг. Хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчтэй харилцах харилцаа, бизнесийн гүйцэтгэлийг сайжруулах зорилгоор амьдралын мөчлөгийн туршид харилцагчийн өгөгдлийг удирдах, дүн шинжилгээ…
маркетингийн автоматжуулалт

Маркетингийн автоматжуулалт бизнест ашиглах арга

Posted on
Дижитал маркетингийн автоматжуулалт гэдэг нь дижитал маркетингийн үйл явцад байнга давтагддаг даалгавруудыг автоматжуулахыг хэлнэ. Үүний тулд программ хангамж, технологийг ашигладаг. Маркетингийн автоматжуулалтын төрлүүд Имэйл маркетингийн автоматжуулалт: Хэрэглэгч бүртгэл үүсгэний араас…
Title for Facebook pixel code

Facebook Pixel Code гэж юу вэ?

Posted on
Фэйсбүүкээс бичигдсэн код бөгөөд энэхүү кодыг вэбсайт дээрээ байршуулах зориулалттай. Энэ Фэйсбүүк Пиксэл кодыг вэбсайт дээрээ суулгаснаар вэбсайт руу зочилсон хэрэглэгчийн үйлдлийг мэдэх боломжтой болдог. Тухайн вэбсайтаар зочилсон хэрэглэгч рүү…
маркетингийн төлөвлөгөө гаргах 7 алхам

Маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах 7 алхам

Posted on
Маркетингийн төлөвлөгөө Маркетинг бол аливаа бизнесийн чухал хэсэг. Маркетингийн төлөвлөгөө нь Компаниуд зорилтот хэрэглэгчдэдээ хүрч, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд тусалдаг. Сайн төлөвлөсөн маркетингийн стратеги нь бизнесийн амжилтад чухал нөлөө үзүүлж чадна. Гэвч…
digital marketing trends

2023 оны дижитал маркетингийн онцлох 8 тренд

Posted on
Жил ирэх тусам дижитал маркетингийн шинжлэх ухаан улам бүр өргөжиж байна. Маркетерууд биднийг унтаж байх хооронд шинэ шинэ трендүүд үүссээр байгаа билээ. Тиймээс бид дижитал маркетингийн шинэ чиг хандлагуудад цаг алдалгүй суралцаж өсөн дэвших…
digital marketing

Дижитал маркетинг таны бизнест тохирох болов уу?

Posted on
Таны зорилтот хэрэглэгчид нь байгууллага эсвэл хувь хүн эсэхээс үл хамааран та дижитал маркетинг ашиглан брэндээ сурталчлан, таниулах боломжтой. Бизнесээс бизнес рүү (B2B) B2B дижитал маркетинг гэдэг нь тухайн бизнес бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ бусад бизнест худалдан борлуулах явдал юм. Та өөрсдийнхөө…
digital marketer

Дижитал маркетер ямар ур чадвартай байх ёстой вэ?

Posted on
Сүүлийн жилүүдэд хөдөлмөрийн зах зээлд Дижитал маркетерийн ажлын байрны зар хүч түрэн орж ирэх болсноор хүмүүс энэхүү албан тушаалтан юу хийдэг талаар ихээхэн сонирхох болсон. Дижитал маркетерийн үндсэн үүрэг бол…
digital marketing

Дижитал маркетингийн төрлүүд, тэдгээрийг үр дүнтэй ашиглах вэ?

Posted on
Хэрэв та дижитал маркетинг бодит амьдрал дээр хэрхэн ажилладаг талаар гайхаж байгаа бол бид танд энэхүү нийтлэлээрээ танилцуулах болно. Дижитал маркетинг нь дараах төрлүүдтэй байдаг. Товшилт бүрд төлөх (PPC) Pay-Per-Click (Товшилт бүрд төлөх) PPC гэдэг нь хэрэглэгчид таны…
digital markeitng

Дижитал маркетинг гэж юу вэ? Бизнесээ үсрэнгүй хөгжүүлэх арга.

Posted on
Дижитал маркетинг нь онлайн орчинд өрнөж буй мэдээлэл дамжуулах бүхий л хэрэгслийг багцалж хэлж буй утга юм. Та бизнес эрхлэхдээ таны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авахыг хүсч буй хэрэглэгчдэд хэрхэн хүрэх талаар мэдлэгтэй байхын…
Персона persona

Персона яагаад чухал вэ? Персона тодорхойлох 3 арга

Posted on
Персона нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авч буй хэрэглэгчийн зан төлөвийг тодорхойлно. Персонаг тодорхойлоход 3 төрлийн судалгаа хийгдэнэ. Үүний тусламжтай таны бизнест хамгийн тохиромжтой үйлчлүүлэгч хэн бэ? гэдгийг мэдэж болдог. Бизнесийн чиглэлээс…
digital marketing

Дижитал маркетинг амжилттай хэрэгжүүлж вэбсайтаа хүчирхэгжүүлэх 5 зөвлөгөө

Posted on
Бүх зүйл цахимжиж буй энэ үетэй хөл нийлүүлэн алхахад тань туслах 5 төрлийн зөвлөгөө бэлтгэлээ. Дижитал маркетинг дээр анхаарах ёстой 5 төрлийн зөвлөмжөөс хэрэгжүүлж амжаагүй зүйл байвал тэмдэглээд аваарай. Дижитал…
онлайн цагийн ажил

Facebook business manager үүсгэх ёстой 5 шалтгаан

Posted on
Монгол улсад Фэйсбүүк бол олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн хаан гэхэд бараг хэлстэхгүй ээ. Манай орон шиг цөөн хүн амтай зах зээлд өргөн хэрэглэгчийн суурь пламформ болж нэвтэрч чадсан. Үүнийг дагаад…