Google SEM

Гүүглэ Хайлтын системд төлбөртэй сурталчилгаа үзүүлэх үйлчилгээ

Starter
300.000₮

  • 1 удаа
  • Түлхүүр үг хайх
  • Нэмэлт функцууд
  • A/B testing
  • Report

Pro
700.000₮

  • 2-3 удаа
  • Түлхүүр үг судалгаа
  • Нэмэлт фунцууд
  • A/B testing
  • Report

Google -д зар сурталчилгааны төлбөр өгч өөрийн вэбсайтыг эхний хуудасны 1 дүгээр байранд гаргаж харуулах боломжтой. 2022 оны байдлаар Монгол хэл дээрх вэбсайтууд Google дээр зар сурталчилгаа явуулах боломжгүй. Харин гадны хэл дээр бичигдсэн вэбсайт дээр төлбөрт зар сурталчилгаа явуулах боломжтой.

Төлбөрт сурталчилгаа хийхийн тулд түлхүүр үгийн судалгаа маш сайн хийх шаардлагатай. Учир нь хэний ч хайдаггүй түлхүүр үг дээр Google -д мөнгө төлөхийг хүсэхгүй л биз дээ. Түлхүүр үгс нь хэрэглэгчийн худалдан авах замналаас шалтгаалж өөр өөр байдаг. Тийм ч учраас түлхүүр үгийн өрсөлдөөнөөс хамаарч сурталчилгааны зардал өндөр эсвэл бага гардаг.

Нэмэлт Маркетинг үйлчилгээнүүд:

Түгээмэл Асуулт Хариулт

Гүүглэ хайлтын системд өөрийн вэбсайтыг эхний байранд гаргаж ирэх боломжтой. Үүний тулд Гүүглэ сурталчилгаа хийх мэдлэг шаардлагатай.

Гүүглэ дээр нийт 9 төрлийн аргаар сурталчилгаа хийх боломжтой. Үүнд: Хайлт, Гүүглэ бизнесс, Баннер, Бүтээгдэхүүн сурталчилгаа, Видио (Youtube), Аппликейшн реклам, Байршил заасан реклам

Гүүглэ дээрх сурталчилгаа Монгол хэлийг дэмждэггүй тул Монгол хэл дээр бичигдсэн вэбсайт Гүүглэ сурталчилгаанд хамрагдах боломжгүй.

GOOGLE SEM үйлчилгээнд зөвхөн агентлагын үйлчилгээний хөлс багтсан. Гүүглэ дээрх сурталчилгааны төлбөрийг тусад нь төлөх шаардлагатай.