home >> Бүүст хийх тухай Онлайн сургалт

  • Business manager түүнийг ашиглаж сурах нь
  • Ads Manager төрөл тэдгээрийн онцлог
  • Гар утасны дугаар болон Имэйл хаяг ашиглан хэрэглэгч рүү зар үзүүлэх
  • FB Group -н хэрэглэгч рүү зар сурталчилгаа үзүүлэх нууц арга
  • Вэбсайт руу хандсан хэрэглэгч рүү зар сурталчилгаа үзүүлэх
  • Зорилтод хэрэглэгчийг видео үзүүлэх байдлаар олох
  • Бусад Фейсбүүк хуудас руу чиглүүлсэн бүүст хийх
  • Бусад санал зөвлөмж

Онлайнаар төлбөр хийх заавар

Фэйсбүүк бүүсттэй холбоотой туслах линкүүд:

Нэмэлт Маркетинг үйлчилгээнүүд: