privacy policy

Мэдээллийн нууцлал

Вэбсайтыг ашигласнаар та манай веб сайтын Үйлчилгээний Нөхцөл (дор бичигдсэн), Мэдээллийн Нууцлалын Бодлогыг зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлж байгаа юм. 

ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ

Веб хуудсанд оруулж өгсөн хэрэглэгчийн мэдээлэл нь мэдээллийн баазад аюулгүй хадгалагдах болно. Бид таны оруулсан мэдээллийг зөвхөн танд тустай нөхцөлөөр буюу таны хүсэлтэд хариулах, цааш цаашдын үйлчилгээнд шинэчлэл хийхэд анхаарах, тантай холбоо барих зэрэгт ашиглана. Мөн та өөрөө оруулсан мэдээллээ хэдийд ч харж өөрчлөх боломжтой.

Хууль хяналтын байгууллагын албан ёсны шаардлага баримт дээр үндэслэн хамтран ажиллаж байгаа нөхцөлөөс бусад ямар ч нөхцөлд мэдээллийн нууцыг бусдад дамжуулахгүй чандлан хадгална.

SSL буюу хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийн аюулгүй дамжуулах кодоор хамгаалагдсан. SSL Secure Sockets Layer нь вэбсайтаар дамжиж буй мэдээллийг тоон цифрт хувиргаж байдаг гэж ойлгож болно.

Ингэснээр миний вэбсайт хакердууллаа гэхэд дотор нь буй бүх мэдээлэл тоон цифрээр илэрхийлэгдэх учир цаашид дата мэдээллийг ашиглах боломжгүй гэсэн үг юм.

SSL-ашиглаж буй вэбсайтыг амархан таньж болох ба URL хаягны урд байрлах цоожны зургаар мэдэх боломжтой. Харин SSL байхгүй тохиолдолд URL хаягны урд талд улаан өнгөөр NOT SECURE гэсэн бичиг харагдана.