SWOT шинжилгээ гэж юу вэ?

SWOT шинжилгээ нь бизнесийн амжилтад нөлөөлөх дотоод болон гадаад хүчин зүйлсийг үнэлдэг стратеги төлөвлөлтийн хэрэгсэл юм.

Бизнест тулгарч болох Давуу тал, Сул тал, Боломж, аюул заналхийллийг иж бүрэн харуулсан бөгөөд урт хугацааны амжилтанд хүрэхийг хүсч буй аливаа байгууллагын чухал хэрэгсэл юм.

SWOT шинжилгээний иж бүрэн тойм, түүний тодорхойлолт, ашиг тус, бизнест амжилтанд хүрэхийн тулд хэрхэн ашиглаж болох талаар судалцгаая.

SWOT шинжилгээний түүхээс

Albert S. Humphrey

SWOT шинжилгээ нь 1960-аад онд Харвардын Бизнесийн сургуулийн профессорын санаачилсан. Бизнесийн амжилтад нөлөөлж буй дотоод болон гадаад хүчин зүйлсийг үнэлэхэд ашиглагддаг.

SWOT шинжилгээ нь байгууллага өөрийн давуу тал, сул тал, боломж, аюул заналхийллээ ашиглан ерөнхий гүйцэтгэлээ сайжруулж, амжилтанд хүрэх боломжтой гэсэн санаан дээр суурилдаг.

SWOT шинжилгээний дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсэг

  • давуу тал
  • сул тал
  • боломж
  • аюул занал

гэсэн дөрвөн үндсэн хэсгээс бүрдэнэ.

Сошиал медиа маркетинг цогц үйлчилгээ

“Хамгийн үнэ цэнэтэй бөгөөд тогтмол хэрэглэгчийн урсгалыг бүтээх” нь бидний гол зорилго

Давуу тал

Давуу тал нь бизнест өрсөлдөгчдөөсөө давуу тал олгодог дотоод хүчин зүйлсийг хэлдэг. Үүнд брэндийн нэр хүнд, бүтээгдэхүүний ялгарал эсвэл өндөр ур чадвартай ажилтнууд багтаж болно. Өөрийн давуу талыг тодорхойлох нь амжилттай бизнесийн стратеги боловсруулахад чухал ач холбогдолтой, учир нь энэ нь таны бизнесийг бусдаас юугаараа ялгаруулдаг болохыг ойлгоход тусалдаг.

Сул тал

Сул тал нь таны бизнесийг саатуулж буй дотоод хүчин зүйлсийг хэлдэг. Үүнд нөөцийн хомсдол, байгууллагын дотоод харилцаа, эсвэл зохион байгуулалтын бүтэц муу байж болно. Сул талуудаа тодорхойлсноор та тэдгээрийг сайжруулах алхмуудыг хийж, бизнесийн илүү сайн үр дүнд хүрэх боломжтой.

Боломжууд

Боломж гэдэг нь таны бизнест давуу талыг бий болгож буй гадны хүчин зүйлсийг хэлнэ. Үүнд зах зээлийн өөрчлөлт, шинэ технологи эсвэл шинээр гарч ирж буй чиг хандлага багтаж болно. Боломжуудыг ашигласнаар та бизнесээ өргөжүүлж, амжилтаа нэмэгдүүлэх боломжтой.

Аюул заналхийлэл

Аюул гэдэг нь таны бизнест сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гадны хүчин зүйлсийг хэлдэг. Үүнд эдийн засгийн уналт, өрсөлдөөн ихсэх, дүрэм журамд өөрчлөлт оруулах зэрэг орно. Болзошгүй аюул заналыг олж мэдсэнээр та тэдний бизнест үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авч болно.

SWOT шинжилгээний ашиг тус


Бизнестээ SWOT шинжилгээг ашиглах нь хэд хэдэн давуу талтай. Хамгийн чухал ашиг тусын зарим нь:

Шийдвэр гаргалт сайжрах:

Бизнесийнхээ давуу тал, сул тал, боломж, аюул заналыг үнэлснээр та түүний гүйцэтгэлийг хэрхэн сайжруулах, амжилтанд хүрэх талаар илүү мэдээлэл дээр тугуурласан шийдвэр гаргах боломжтой.

Бизнесээ илүү сайн ойлгох

SWOT шинжилгээ нь таны бизнест нөлөөлж буй дотоод болон гадаад хүчин зүйлсийг цогцоор нь авч үзэх боломжийг олгодог. Энэ нь таны бизнесийг илүү сайн ойлгож, амжилтанд хүрэх илүү үр дүнтэй стратеги боловсруулахад тусална.

Эрсдэл, боломжуудын талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх

Та өөрийн бизнест тулгарч буй аюул заналхийлэл, боломжуудыг үнэлснээр болзошгүй эрсдэлд илүү сайн бэлтгэгдэж, бизнесээ хөгжүүлэх боломжуудыг ашиглах боломжтой.

Сайжруулсан харилцаа холбоо

SWOT шинжилгээ нь танай бизнес дэх янз бүрийн хэлтэс, оролцогч талуудын хоорондын харилцаа холбоог сайжруулахад тусална. Бизнесийнхээ Давуу тал, Сул тал, Боломж, Аюул заналхийллийг үнэлснээр амжилтанд хүрэх илүү нэгдсэн арга барилыг хөгжүүлж чадна.

SWOT шинжилгээг хэрхэн хийх вэ

SWOT шинжилгээ хийх нь харьцангуй энгийн бөгөөд дараах зааврын дагуу хийнэ.

Мэдээлэл цуглуулах: Шинжилгээний сэдэвт нөлөөлж буй дотоод болон гадаад хүчин зүйлийн талаар мэдээлэл цуглуул.

Давуу талуудыг тодорхойлох: Бусдаас давуу эерэг шинж чанар, нөөц, чадавхийг жагсаан бич.

Сул талаа тодорхойлох: Зорилгодоо хүрэхэд саад болж буй шинж чанар, нөөц, чадавхийг жагсаан бич.

Боломжоо тодорхойлох: Субьектийнхээ нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд ашиглаж болох гадны хүчин зүйлсийг жагсаан бич.

Сошиал медиа маркетинг цогц үйлчилгээ

“Хамгийн үнэ цэнэтэй бөгөөд тогтмол хэрэглэгчийн урсгалыг бүтээх” нь бидний гол зорилго

Аюул заналхийллийг тодорхойлох: Таны бизнест сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гадны хүчин зүйлсийг жагсаан бич.

Үнэлгээ: Цуглуулсан мэдээлэлдээ дүн шинжилгээ хийж, давуу тал, сул тал, боломж, аюул заналыг эрэмбэлэх.

Төлөвлөгөө боловсруулах: SWOT шинжилгээний үр дүнд олж авсан мэдлэгээ ашиглан давуу талыг ашиглах, сул талуудыг арилгах, боломжуудыг ашиглах, аюул заналыг бууруулах стратеги төлөвлөгөө боловсруулна.

Нэмэлт Маркетинг үйлчилгээнүүд:

Санал болгох нийтлэл:

борлуулалт нэмэгдүүлэх 6 үзүүлэлт

Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга, чухал 6 үзүүлэлт буюу (KPI)

Posted on
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга Борлуулалтаа өсгөхөд тань туслах олон арга байдаг бөгөөд эдгээр нь таны бизнесийн салбар, хэрэглэгчдийн хэрэгцээтэй холбоотой. Доорхи зарим нийтлэг аргуудыг танилцуулая: Маркетинг суваг өсгөх жишээ: Харин борлуулалт…
брэндийн ялгарал

Брэндийн ялгарал яагаад чухал вэ? 7 жишээ

Posted on
Брэндийн ялгарал яагаад чухал вэ? ISP USP гэдэг нь Unique Selling Proposition буюу Брэндийн ялгарал нь гэсэн утгатай. Брэнд, бүтээгдэхүүнээ өрсөлдөгчдөөсөө амжилттай ялгах, маркетингийн зорилгоо тодорхойлоход тань туслах үр дүнтэй…
CRM гэж юу вэ?

CRM систем гэж юу вэ? Харилцагчийн удирдлагын Систем CRM үйлчилгээ

Posted on
CRM систем гэж юу вэ? CRM гэж юу вэ? Хэрэглэгчийн удирдлагын систем гэсэн үг. Хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчтэй харилцах харилцаа, бизнесийн гүйцэтгэлийг сайжруулах зорилгоор амьдралын мөчлөгийн туршид харилцагчийн өгөгдлийг удирдах, дүн шинжилгээ…
маркетингийн автоматжуулалт

Маркетингийн автоматжуулалт бизнест ашиглах арга

Posted on
Дижитал маркетингийн автоматжуулалт гэдэг нь дижитал маркетингийн үйл явцад байнга давтагддаг даалгавруудыг автоматжуулахыг хэлнэ. Үүний тулд программ хангамж, технологийг ашигладаг. Маркетингийн автоматжуулалтын төрлүүд Имэйл маркетингийн автоматжуулалт: Хэрэглэгч бүртгэл үүсгэний араас…
Title for Facebook pixel code

Facebook Pixel Code гэж юу вэ?

Posted on
Фэйсбүүкээс бичигдсэн код бөгөөд энэхүү кодыг вэбсайт дээрээ байршуулах зориулалттай. Энэ Фэйсбүүк Пиксэл кодыг вэбсайт дээрээ суулгаснаар вэбсайт руу зочилсон хэрэглэгчийн үйлдлийг мэдэх боломжтой болдог. Тухайн вэбсайтаар зочилсон хэрэглэгч рүү…
маркетингийн төлөвлөгөө гаргах 7 алхам

Маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах 7 алхам

Posted on
Маркетингийн төлөвлөгөө Маркетинг бол аливаа бизнесийн чухал хэсэг. Маркетингийн төлөвлөгөө нь Компаниуд зорилтот хэрэглэгчдэдээ хүрч, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд тусалдаг. Сайн төлөвлөсөн маркетингийн стратеги нь бизнесийн амжилтад чухал нөлөө үзүүлж чадна. Гэвч…
digital marketing trends

2023 оны дижитал маркетингийн онцлох 8 тренд

Posted on
Жил ирэх тусам дижитал маркетингийн шинжлэх ухаан улам бүр өргөжиж байна. Маркетерууд биднийг унтаж байх хооронд шинэ шинэ трендүүд үүссээр байгаа билээ. Тиймээс бид дижитал маркетингийн шинэ чиг хандлагуудад цаг алдалгүй суралцаж өсөн дэвших…
digital marketing

Дижитал маркетинг таны бизнест тохирох болов уу?

Posted on
Таны зорилтот хэрэглэгчид нь байгууллага эсвэл хувь хүн эсэхээс үл хамааран та дижитал маркетинг ашиглан брэндээ сурталчлан, таниулах боломжтой. Бизнесээс бизнес рүү (B2B) B2B дижитал маркетинг гэдэг нь тухайн бизнес бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ бусад бизнест худалдан борлуулах явдал юм. Та өөрсдийнхөө…
digital marketer

Дижитал маркетер ямар ур чадвартай байх ёстой вэ?

Posted on
Сүүлийн жилүүдэд хөдөлмөрийн зах зээлд Дижитал маркетерийн ажлын байрны зар хүч түрэн орж ирэх болсноор хүмүүс энэхүү албан тушаалтан юу хийдэг талаар ихээхэн сонирхох болсон. Дижитал маркетерийн үндсэн үүрэг бол…
digital marketing

Дижитал маркетингийн төрлүүд, тэдгээрийг үр дүнтэй ашиглах вэ?

Posted on
Хэрэв та дижитал маркетинг бодит амьдрал дээр хэрхэн ажилладаг талаар гайхаж байгаа бол бид танд энэхүү нийтлэлээрээ танилцуулах болно. Дижитал маркетинг нь дараах төрлүүдтэй байдаг. Товшилт бүрд төлөх (PPC) Pay-Per-Click (Товшилт бүрд төлөх) PPC гэдэг нь хэрэглэгчид таны…
digital markeitng

Дижитал маркетинг гэж юу вэ? Бизнесээ үсрэнгүй хөгжүүлэх арга.

Posted on
Дижитал маркетинг нь онлайн орчинд өрнөж буй мэдээлэл дамжуулах бүхий л хэрэгслийг багцалж хэлж буй утга юм. Та бизнес эрхлэхдээ таны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авахыг хүсч буй хэрэглэгчдэд хэрхэн хүрэх талаар мэдлэгтэй байхын…
Персона persona

Персона яагаад чухал вэ? Персона тодорхойлох 3 арга

Posted on
Персона нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авч буй хэрэглэгчийн зан төлөвийг тодорхойлно. Персонаг тодорхойлоход 3 төрлийн судалгаа хийгдэнэ. Үүний тусламжтай таны бизнест хамгийн тохиромжтой үйлчлүүлэгч хэн бэ? гэдгийг мэдэж болдог. Бизнесийн чиглэлээс…
digital marketing

Дижитал маркетинг амжилттай хэрэгжүүлж вэбсайтаа хүчирхэгжүүлэх 5 зөвлөгөө

Posted on
Бүх зүйл цахимжиж буй энэ үетэй хөл нийлүүлэн алхахад тань туслах 5 төрлийн зөвлөгөө бэлтгэлээ. Дижитал маркетинг дээр анхаарах ёстой 5 төрлийн зөвлөмжөөс хэрэгжүүлж амжаагүй зүйл байвал тэмдэглээд аваарай. Дижитал…
онлайн цагийн ажил

Facebook business manager үүсгэх ёстой 5 шалтгаан

Posted on
Монгол улсад Фэйсбүүк бол олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн хаан гэхэд бараг хэлстэхгүй ээ. Манай орон шиг цөөн хүн амтай зах зээлд өргөн хэрэглэгчийн суурь пламформ болж нэвтэрч чадсан. Үүнийг дагаад…